Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali

Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme poskytovať služby a pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Podporiť nás môžete jednorázovým alebo pravidelným príspevkom.

Ďakujeme!

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.