Pomáhame Ukrajine

Prioritou Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí. Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu Pátraciu službu – spájanie rodín v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi blízkymi.

Súčasný vývoj situácie u našich susedov sa nás bezprostredne dotýka. Mobilizujeme naše ľudské a materiálne kapacity a sme pripravení pomôcť a urobiť, čo je v našich silách. Sme v úzkom kontakte s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj s kolegami z Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodným výborom Červeného kríža.

V duchu princípov nezávislosti, neutrality a nestrannosti poskytneme pomocnú ruku tým, ktorí prídu hľadať útočisko do našej krajiny.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.